Bijzonder sloopwerk: demontage Boeing 737

  • Project: vliegtuigsloop Boeing 737
  • Vrijkomend materiaal: 17 ton aluminium

Sloopmethode

Op de vliegbasis van Woensdrecht bevond zich een Boeing 737 passagiersvliegtuig. Dit vliegtuig diende gedeeltelijk gedemonteerd en gedeeltelijk gesloopt te worden. Aangezien de cockpit voor onderzoek en studie bewaard diende te blijven, is deze met behulp van slijptollen in de diameter losgeslepen en afgevoerd met behulp van een dieplader.

 

 

De passagierscabine, vleugels en staart zijn met behulp van een bandenkraan voorzien van een plaatschaar gesloopt. Het vrijkomende materiaal bestond hoofdzakelijk uit aluminium dat vervuild was met onder andere kunststof en bekledingsmateriaal. Dit materiaal is afgevoerd naar een gecertificeerde verwerker alwaar aluminium en vervuiling zoveel mogelijk zijn gescheiden middels floteren: met een sterke luchtstroom worden de zwaardere aluminium delen gescheiden van de lichtere vervuiling.

Projecten