Sloop kerk

  • Project: slopen van deel van kerk in Rijswijk
  • Bijzonderheid: een gedeelte van de kerk moest behouden blijven

Sloopmethode

Het slopen van gebouwen wordt hoofdzakelijk machinaal uitgevoerd. Echter, in dit geval diende een gedeelte van de kerk behouden te blijven. Dit gedeelte is niet afgebroken, maar handmatig en met gebruik van de Brokk machine geheel gestript en vervolgens leeg opgeleverd.

De aanbouw van de kerk diende in zijn geheel te worden verwijderd. Voorafgaand aan de machinale sloop zijn alle asbesthoudende en milieubelastende stoffen en materialen verwijderd. Vervolgens is het pand handmatig verder gestript waarbij de verschillende afvalstromen (hout, gips, metalen) zijn gescheiden en waar mogelijk duurzaam hergebruikt. Ten slotte is de aanbouw machinaal met de grond gelijk gemaakt en zijn de restanten gescheiden afgevoerd naar een gecertificeerde verwerker.

Flash wordt niet ondersteund door uw browser.

Projecten