Slopen CPO fabriek Lyondell Basell

  • Verschillende slooptechnieken
  • Circa 300 ton RVS
  • Circa 600 ton aluminium
  • Circa 3.000 ton ijzer
  • Circa 20.000 ton puin

Sloopmethode

De sloop van deze fabriek is onderverdeeld in meerdere fases. Er is gestart met het slopen van de installaties en kleinere gebouwen rondom de hoogbouw. Hiermee werd de benodigde ruimte gecreëerd voor de plaatsing van kranen met een hoge reikwijdte. Met behulp van de kranen zijn vervolgens de grotere bebouwing en silo's koud gesloopt. Het vrijkomende puin en betonklinkers (afkomstig van de locatie) zijn ter plaatse gebroken en geëgaliseerd over het gehele sloopterrein (zie onderste afbeelding).

Flash wordt niet ondersteund door uw browser.

Projecten