Zuigtechniek

De bodem raakt steeds voller met kabels, leidingen en wortels en steeds vaker worden deze tijdens graafwerkzaamheden beschadigd, met alle gevolgen van dien. Complete steden komen uren zonder stroom, bomen sterven af etc. Om nog maar te zwijgen over de mogelijke claims die hieruit voort kunnen vloeien.

Traditioneel handgraafwerk is in veel gevallen geen oplossing: het is te langzaam, inefficiënt en in veel gevallen niet meer toegestaan binnen de huidige Arbowetgeving.

Voordelen van de zuigtechniek van Meuva?

  • Graafschade wordt voorkomen.
  • Er ontstaat ruimtewinst op de werkplek.
  • Ze zijn toepasbaar in moeilijk bereikbare locaties.
  • Ze kunnen sterk vervuilde grond / gevaarlijke stoffen verwerken.

Soms lijkt het gebruik van zuigwagens niet de goedkoopste methode, maar is dat door de efficiency in veel gevallen wél.

Innovatief
Voor de inzet bij bijvoorbeeld chemische verontreinigingen beschikken we over regenereerbare OdorOxidizer voor de adsorptie van vervuilde lucht. Middels een filtermedium worden giftige stoffen geadsorbeerd en bestaat de uitstoot uit verschoonde lucht.

De zuigwagens van Meuva zijn tevens inzetbaar als blaaswagens. Mooie voorbeelden van dit soort werkzaamheden zijn het blazen van grind op daken, het blazen van zand onder funderingen en het terugblazen van pall-ringen in destillatiekolommen.

SC-530
Kiwa 18001 logo
Kiwa 9001 logo
Kiwa 14001 logo
Kiwa Petrochemie logo
SVMS 007 logo
Keurmerk bodembeheer
Niwo logo
Sir logo