Asbestsanering

Veilig en innovatief
Asbestsanering

Asbestsanering

Veilig en innovatief

Grondsanering

Deskundig en snel
Grondsanering

Grondsanering

Deskundig en snel

Demontage

Bedachtzaam en effectief
Demontage

Demontage

Bedachtzaam en effectief

Zuigtechniek

Kostenefficiënt en flexibel
Zuigtechniek

Zuigtechniek

Kostenefficiënt en flexibel

Nieuws

Het Coronavirus - Info en maatregelen

Mededeling

Info en maatregelen over het Coronavirus

Rotterdam, 03-03-2020

Afgelopen tijd hebben we allemaal in het nieuws kunnen lezen dat het Coronavirus niet alleen maar in China aanwezig is, maar nu ook in Europa opduikt. Het is daarom belangrijk dat wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen en kijken wat wij kunnen doen om besmetting te voorkomen.

Daarvoor heb ik voor jullie onderstaande informatie voorbereid om goed door te lezen en hiernaar te handelen.
Tevens zullen wij de ontwikkelingen goed in de gaten houden en waar nodig verdere maatregelen nemen. Zeker nu veel mensen op vakantie zijn geweest of nog terugkomen is het risico op verspreiding groter, dus neem hierin ook je eigen verantwoordelijkheid om kans op besmetting en verspreiding te minimaliseren.

Wat te doen?

Bij recent (vakantie)verblijf in gebieden waar het coronavirus is opgedoken, bij klachten van verkoudheid, koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten en/ of kortademigheid dien je direct (telefonisch) contact op te nemen met je huisarts.
Totdat er meer duidelijkheid is, ziek melden.

Goede hygiëne in acht nemen (goed je handen wassen minimaal 30 seconden met water en zeep of indien niet beschikbaar desinfectiemiddel).

Gezond verstand gebruiken bij plaatsen waar veel mensen bijeen zijn (vliegvelden, openbaar vervoer) zoals minimaal 1 meter afstand bewaren bij hoestende/niezende mensen en na gebruik van veel aangeraakte voorwerpen (zoals trapleuningen, deurklinken , liftknoppen, kranen) het aanraken van neus, mond en ogen vermijden.

lndien je al instructies vanuit de GGD hebt gekregen in verband met vermoedelijk contact met een Corona drager, deze instructies nauwgezet opvolgen.

Praat met je collega’s over dingen die je bezighouden. Zorg voor elkaar en help elkaar. Neem geen risico en blijf bij een verkoudheid ook gewoon thuis en meld je ziek.

Het coronavirus is op meerdere plekken inmiddels in Europa en ook in Nederland opgedoken. Uit voorzorg volgt hier informatie voor medewerkers van Meuva:

Uitleg

1. Op welke wijze is het coronavirus besmettelijk?
Het coronavirus kan van mens-op- mens overgedragen warden via druppels (bijvoorbeeld door hoesten en niezen) en via direct contact (bijvoorbeeld door handen schudden of kussen). Er wordt rekening gehouden dat de overdracht ook mogelijk is via besmette oppervlakten (dit wordt momenteel nader onderzocht).

2. Wat zijn de verschijnselen van COVID-19?
Koorts (> 38 graden Celcius), droge hoest en vermoeidheid zijn de meest voorkomende verschijnselen. Sommige mensen ervaren nagenoeg geen klachten. Een op de zes personen die besmet zijn krijgen ernstige klachten zoals benauwdheid en longproblemen; dit betreft met name oudere mensen of mensen met onderliggende ziekten.

3. Heb ik een reële kans op een besmetting met het coronavirus?
Vooralsnog alleen als je in een gebied bent geweest of op specifieke plekken bent geweest waarvan bekend is dat het coronavirus daar besmettingen heeft veroorzaakt. Dit zijn (stand van zaken 26 februari) met name enkele landen in Azië en Noord-ltalië. Let well Te verwachten valt dat in deze weken vanwege vakantietijd en daarbij het vele reizen COVID-19 op meer plaatsen in Europa zal gaan opduiken.

4. Wat is de tijdsduur tussen het besmet raken met het coronavirus en het krijgen van verschijnselen (de zogenaamde incubatietijd)?
Naar men nu weet is dit gemiddeld 5 dagen en ligt dit in ieder geval tussen de 1 en 14 dagen.

Voor verdere informatie uit betrouwbare bron kun je kijken op:
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Dank voor jullie medewerking en laten we goed op elkaar passen.

Met vriendelijke groet,

Dirk Grootendorst
HSEQ manager

...

De 1e plaats op Shell Pernis!

Veilig werken is een must in de industrie. Vandaag kregen we erkenning in de vorm van een oorkonde met de eerste plaats in de '2018 Contractor Safety Ranking van Shell Pernis'!
We zijn trots, complimenten voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

...
Procescertificaat asbestverwijdering
Kiwa 18001 logo
Kiwa 9001 logo
Kiwa 14001 logo
Kiwa Petrochemie logo
SVMS 007 logo
Keurmerk bodembeheer
Niwo logo
Sir logo