HSEQ

Gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (in het Engels: Health, Safety, Environment and Quality, afgekort HSEQ) zitten in het DNA van Meuva. Een veilige werkomgeving, tezamen met het naleven van wet- en regelgeving, zijn basiselementen voor alle werkzaamheden. Meuva streeft naar een incidentvrije werkomgeving, iedere dag en overal.

Het managementsysteem, gebaseerd op de ISO 9001-norm, heeft tot doel om de bedrijfsprocessen te beheersen en volgens de lokale wettelijke eisen te laten plaatsvinden. Meuva heeft een team van specialisten voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het HSEQ-managementsysteem. Het hele team is verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen.

Uitstekende veiligheidsprestaties
Getuige de uitstekende veiligheidsprestaties is Meuva er, ondanks de schaalgrootte van projecten en de groei van het bedrijf an sich, in geslaagd om een veilig en gezond werkklimaat te behouden.

Trainingscentrum
Met een eigen trainingscentrum heeft Meuva het mogelijk gemaakt om de rijke kennis van ervaren medewerkers over te dragen en al het personeel bewust te maken van wet- en regelgeving.

Certificering
Kundigheid wordt aangetoond door het volgen van de juiste processen en het optimaal uitvoeren van werkzaamheden. Echter, zeker in de (petro)chemische industrie is het essentieel om deze kundigheid aan te kunnen tonen middels certificering. Meuva is in bezit van de navolgende certificaten:

VCA Petrochemie

VCA Petrochemie

Beheerssysteem

Meer informatie
Procescertificaat Asbestverwijdering

Procescertificaat Asbestverwijdering

Bevoegdheid tot het verwijderen van asbest

Meer informatie
ISO 9001

ISO 9001

Kwaliteitszorgsysteem

Meer informatie
ISO 14001

ISO 14001

Milieuzorgsysteem

Meer informatie
BS OHSAS 18001

BS OHSAS 18001

Arbomanagementsysteem

Meer informatie
SVMS-007

SVMS-007

Bevoegdheid tot het veilig en milieukundig demonteren/slopen

Meer informatie
SIKB 7000

SIKB 7000

Bevoegdheid voor het uitvoeren van (water)bodemsaneringen

Meer informatie
NIWO

NIWO

Inzamelen en vervoeren van afvalstoffen

Meer informatie
SIR

SIR

Stichting Industriële Reiniging

Meer informatie
Achilles

Achilles

Geverifieerde leverancier van diensten

Meer informatie
Download Certificaten
Procescertificaat asbestverwijdering
Kiwa 18001 logo
Kiwa 9001 logo
Kiwa 14001 logo
Kiwa Petrochemie logo
SVMS 007 logo
Keurmerk bodembeheer
Niwo logo
Sir logo