Saugbaggertechnik

Beschadigingen voorkomen

De bodem raakt steeds voller met kabels, leidingen en wortels. Steeds vaker raken deze tijdens graafwerkzaamheden beschadigd, met alle gevolgen van dien. Straten, wijken en soms zelfs steden zitten uren zonder stroom, met eventuele schadeclaims als gevolg.

Traditioneel handgraafwerk is in veel gevallen geen oplossing. Het neemt te veel tijd in beslag, het is inefficiënt en in veel gevallen niet meer toegestaan binnen de huidige Arbowetgeving.

Dit zijn de voordelen van het toepassen van zuigtechniek:

  • Graafschade wordt voorkomen.
  • Meer ruimte op de werkplek.
  • Toepasbaar op lastige plekken.
  • Geschikt voor vervuilde grond en gevaarlijke stoffen.
  • Kostenbesparend door efficiency.

zuigwagen 00 00 0

Innovatief

Voor het verhelpen van chemische verontreinigingen beschikken we over een regenererende OdorOxidizer die vervuilde lucht absorbeert. Een filter neemt de giftige stoffen op, waarna de uitstoot bestaat uit schone lucht.

De zuigwagens van Meuva zijn ook inzetbaar als blaaswagens. Mooie voorbeelden van dit soort werkzaamheden zijn; het blazen van grind op daken, het blazen van zand onder funderingen en het terugblazen van pall ringen in destillatiekolommen.