CO2 Prestatlieladder

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om zo een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

Meuva communiceert ieder half jaar het energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern. Het niveau waarop Meuva omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO2-prestatieladder stelt voor niveau 3.

A: Inzicht

Meuva heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2019 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B: Reductie

Meuva heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief ons CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: Communicatie

Meuva communiceert ieder half jaar intern en extern over het energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: Participatie

Meuva neemt actief deel aan initiatieven rondom de reductie van CO2 in de sector en daarbuiten. Op dit moment is dat het volgende initiatief: Initiatief CO2 Reductie KAM-Adviseur Holland.

Wilt u meer algemene informatie over de CO2-prestatieladder ? Deze kunt u vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Meuva.