Bodem saneren

Bodem saneren

Bodemrisico's wegnemen is een van de grootste uitdagingen bij milieuverontreiniging. Leven op verontreinigde grond kan gezondheidsschade toebrengen. Denk bijvoorbeeld aan vrijkomende (vluchtige) stoffen in de lucht of zware metalen in de drinkwatervoorziening.

Meuva is gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000. Met onze goed opgeleide vakmensen en het juiste materieel bieden wij alle mogelijkheden en technieken om bodemgezondheidsrisico's weg te nemen.

 MMK HR

Veilig en bedachtzaam

Om optimaal te voldoen aan veiligheids- en gezondheidsaspecten heeft Meuva specialisten in huis met het DLP-certificaat en het KVP-certificaat. Daarnaast is ons personeel getraind in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld CROW publicatie 132, Arbowet, besluit- en beleidsregels). Naast goed opgeleid personeel beschikt Meuva over een uitgebreid machinepark. Diverse zuigwagens staan tot uw beschikking, evenals diverse graafmachines en een ADR-gecertificeerde wagen voor verwerking en vervoer van gevaarlijke stoffen.


Meer informatie?

Onze medewerkers hebben veel ervaring met bodem- en grondsanering en staan klaar om u te helpen met alle vragen over vervuilde grond.