Zuigtechniek

Beschadigingen voorkomen

De bodem slibt in Nederland steeds verder dicht met kabels, leidingen en wortels. Het komt daardoor geregeld voor dat deze tijdens graafwerkzaamheden beschadigd raken, met alle gevolgen van dien. Straten, wijken en soms zelfs steden zitten lange tijd zonder stroom en/of water met ongemak en eventuele schadeclaims als gevolg.

Traditioneel handgraafwerk is in veel gevallen geen oplossing. Graven met een schep is inefficiënt, in veel gevallen niet meer toegestaan binnen de huidige Arbowetgeving en gevaarlijk op plaatsen waar zich veel bekabeling/ leidingen in de grond bevinden.

Meuva biedt met zuigtechniek hiervoor dé uitkomst. Dit zijn de voordelen van het toepassen van zuigtechniek:

  • Graafschade wordt voorkomen.
  • Meer ruimte op de werkplek.
  • Toepasbaar op lastige plekken.
  • Geschikt voor vervuilde grond en gevaarlijke stoffen.
  • Kostenbesparend door efficiency.

zuigwagen   00 00 0

Innovatief

Voor het verhelpen van chemische verontreinigingen beschikt Meuva over een regenererende OdorOxidizer die vervuilde lucht absorbeert. Een filter neemt de giftige stoffen op, waarna de uitstoot bestaat uit schone lucht.

De zuigwagens van Meuva zijn ook inzetbaar als blaaswagens. Enkele voorbeelden van dit soort werkzaamheden zijn; het blazen van grind op daken, het blazen van zand onder funderingen en het terugblazen van pall ringen in destillatiekolommen.

Meer informatie?

Onze medewerkers hebben specialistische ervaring met zuigtechniek en staan voor u klaar om u te helpen met uw vragen over zuigtechniek.