Bodem saneren

Bodem saneren

Een van de grote uitdagingen bij milieuverontreiniging is de bodem. Leven op verontreinigde grond kan erg ongezond zijn. Denk bijvoorbeeld aan vrijkomende (vluchtige) stoffen in de lucht of zware metalen in de drinkwatervoorziening.

Meuva is gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000. Met de juiste vakmensen en het juiste materieel bieden wij alle mogelijkheden en technieken om bodemgezondheidsrisico's weg te nemen.

 MMK0 LR

Veilig en bedachtzaam

Om optimaal te voldoen aan veiligheids- en gezondheidsaspecten heeft Meuva specialisten in huis met het DLP-certificaat. Daarnaast is ons personeel getraind in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld CROW publicatie 132, Arbowet, besluit- en beleidsregels). Naast goed opgeleid personeel beschikt Meuva over een uitgebreid machinepark. Diverse zuigwagens staan tot uw beschikking, waaronder diverse graafmachines en een ADR-gecertificeerde wagen voor verwerking en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over bodem- en grondsanering?

https://www.bodemplus.nl