Services

Demontage

Demontage

Demontage zit in onze genen en is de activiteit waarmee het voor Meuva ooit allemaal begon. Onze mix van ervaring, expertise en een uitstekende veiligheidsreputatie zorgen ervoor dat wij perfecte speler is in complexe (petro-)chemische projecten.

Asbest saneren

Asbest saneren

Asbest wordt vaak in één adem genoemd met de term 'schadelijk'. Als een van de eerste deskundige asbestverwijderaars van Nederland gaat Meuva uiteraard veilig en zorgvuldig om met asbest. Het Procescertificaat Asbestverwijdering toont aan dat wij voldoen aan alle strenge eisen rond het saneren van asbest.

Bodem saneren

Bodem saneren

Een van de grote uitdaging op het gebied van milieuverontreiniging is de bodem. Leven op verontreinigde grond kan erg ongezond zijn. Denk bijvoorbeeld aan vrijkomende (vluchtige) stoffen in de lucht of zware metalen in de drinkwatervoorziening. Meuva is gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000. We gaan met het juiste personeel en materieel aan de slag om bodemgezondheidsrisico's weg te nemen.

Zuigtechniek

Zuigtechniek

De bodem raakt steeds voller met kabels, leidingen en wortels. En steeds vaker raken die tijdens graafwerkzaamheden beschadigd, met alle gevolgen van dien. Complete steden zitten uren zonder stroom of flora of fauna lopen schade op. Om nog maar te zwijgen over de mogelijke claims die daarna wachten.

Grondstoffen bank

Grondstoffen bank

Met wat je sloopt, kun je weer bouwen. Dáár draait het om bij duurzaam ondernemen. Meuva heeft hoogwaardig hergebruik van sloop- en restmateriaal tot haar missie gemaakt. Die materialen vormen samen onze grondstoffenbank. En niet zonder resultaat, want inmiddels lopen we daarmee in Nederland ver voorop. Duurzaam en innovatief!